Mūs atbalsta

Projekts īstenots ar Madonas novada pašvaldības grantu konkursiem:

Biznesa ideju konkurss - Madona var labāk!

Uzņēmēju sadarbības projekts

SIA TreeLand noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projektā Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators”.