Patstāvīgi attīstoša un droša vide bērnam

Patstāvīgi attīstoša un droša vide bērnam

Ļaut bērnam brīvi darboties ir Montessori pedagoģijas pamatu pamats. Bērni paši izvēlas to, ar ko konkrētā brīdī nodarboties. Izvēles brīvība ir vairāk Montessori pedagoģijas mērķis, nevis līdzeklis. Līdz brīdim, kad bērns izdara izvēli, vecāki veic ilgu un rūpīgu sagatavošanās darbu, nodrošinot drošu vidi un vecumam atbilstošus pieejamos attīstošos materiālus. Par tādiem var kļūt makaroni, rīsi, kastaņi, milti, beramie produkti, ūdens, bļodas, karotes, katli utt.  

 

Montessori pedagoģijā bērns attīsta svarīgākās prasmes – prasmi koncentrēties un spēju patstāvīgi mācīties. Bērns pats izvēlas darba ritmu un darbošanās ilgumu, vai vēlas darboties viens vai kopā ar citiem, vai vēlas piedalīties ikdienas aktivitātēs vai rotaļāties. Brīvā izvēle bērnos rada disciplīnu.  

 

Vecāki ir palīgs patstāvīgas personības attīstībā. Viņi pacietīgi darbojas ar bērnu un skaidro materiālu lietojumu, un atbalsta bērnu, ja vajag. 

Montessori pedagoģijas pamatā ir sekojoši principi: 

  • Bērns tiek uztverts kā pilnvērtīgs cilvēks un personība. 
  • Tiek attīstītas bērna vajadzības, dodot bērnam telpu brīvai izvēlei un ļaujot patstāvīgi domāt un darboties. 
  • Bērnam tiek dota iespēja sekot līdzi savām mācīšanās spējām, jo, kā zināms, bērni nevēlas mācīties kaut ko, bet gan noteiktas prasmes noteiktā laikā. 
  • Bērniem tiek mācīts, kā pārvarēt grūtības, nevis izvairīties no tām. 
Blogs